Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Intermédia - zimní

FaVU-M2IN-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen samostatně přistoupit k realizaci magisterské práce.

Prerekvizity

Student musí být schopen v rámci ateliéru obhájit teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech.

Osnovy výuky

Podstatná rekapitulace dosavadní práce, vlastní příprava diplomové práce.
1) Meditace.
2) Minimal art.

Učební cíle

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Základní literatura

BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
BOURRIAUD, N. Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (eds.). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009

Doporučená literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.