Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Intermédia - letní

FaVU-M2IN-LAk. rok: 2021/2022

Studenti dokončují realizaci závěrečné magisterské práce, včetně její teoretické reflexe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student realizuje magisterskou práci a je schopen ji obhájit před širokou veřejností.

Prerekvizity

Student musí být schopen samostatně realizovat magisterskou práci, jejíž zadání je konzultováno s vedoucím práce a schváleno Radou studijního programu fakulty.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za odevzdání magisterské práce.

Osnovy výuky

Podstatná rekapitulace dosavadní práce, vlastní příprava diplomové práce.
1) Humor, ironie.
2) Magický obraz.

Učební cíle

Realizovat magisterský úkol, schopný konkurence na ve svém oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (eds.). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009

Doporučená literatura

CÍSAŘ, K. (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.