Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Grafický design 2 - zimní

FaVU-M2PK-ZAk. rok: 2021/2022

Program semestru je zacílený na individuální magisterské projekty. Pomáhá studentům zvolit adekvátní postupy pro úspěšnou realizaci závěrečné práce.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Osvojení principů autodidaktiky a práce s teoretickými zdroji. Studenti jsou schopni jasné formulace problému a komplexní diskuze o své závěrečné práci.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného druhého semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzultací vedoucího závěrečné práce a studenta o magisterském projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je účast na konzultacích s vedoucím závěrečné práce.

Osnovy výuky

Student konzultuje s vedoucím magisterské práce (případně s externími konzultanty) postupy a průběh realizace závěrečného projektu.

Učební cíle

Dosavadní získané teoretické a praktické znalosti zúročit v kvalitní magisterské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na domluvených konzultacích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.