Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Sochařství 2 - zimní

FaVU-M1S2-ZAk. rok: 2021/2022

Sebereflexe - ověřování možností, přesahů své dosavadní umělecké činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Schopnost komunikace mimo chráněný – uzavřený systém a prostor.

Prerekvizity

Konfrontací ku zdraví a kráse.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ověřování schopností - samostatné komunikace – veřejnost a veřejný prostor. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - zkouška v rozmezí A-F.

Osnovy výuky

Veřejný prostor – jiná komunikace - jiné možnosti.

Učební cíle

Hledání jiných míst, jiných možností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Standardní komunikace nestandardnich podnětů.

Základní literatura

Doporučená literatura

Václav Bělohradský; Mezi světy a Mezisvěty
Benoit Mandelbrot; Fraktály
Miroslav Petříček jr.; Znaky každodennosti aneb řeči téměř o ničem

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.