Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Sochařství 2 - letní

FaVU-M1S2-LAk. rok: 2021/2022

Skupinová výstava jako individuální a společné sdílení prostoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Praktické ověřování a prověřování.

Prerekvizity

Rozšíření zkušeností o kontakt s alternativním prostorem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Nestandartní zaměřené na sebeprosazení. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet – zkouška v rozsahu A-F.

Osnovy výuky

Časový plán – koordinace - koncentrace.

Učební cíle

Jiná místa – jiní lidé.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Skrze individuální komunikace.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Jan Patočka; Tělo, jazyk, společenství, svět
Jiří Plos; Prostor, člověk, architektura
Václav Bělohradský; Mezi světy a Mezisvěty

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.