Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Malířství 3 - letní

FaVU-M1M3-LAk. rok: 2021/2022

Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.

Prerekvizity

Schopnost realizovat a rozvíjet osobní magisterský program.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy.

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou zápočtu je práce na individuálním programu. Semestr je zakončen ateliérovou zkouškou.

Osnovy výuky

1. Specializované teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti.
2. Zadání z oblasti uměleckého provozu - žádost o grant, výstavu...

Učební cíle

Realizace Vlastního uměleckého programu a projektu pro magisterský stupeň.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Gordon Graham, Filosofie umění, Barrister & Principal, 1997
kolektiv autorů, Ornament a abstrakce, Foundation Beyler, 2001 (CS)

Doporučená literatura

Vilém Flusser, Do universa technických obrazů, Praha, 2001
Vilém Flusser, Moc obrazu, Výtvarné umění, 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.