Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Intermédia - zimní

FaVU-M1IN-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti, a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V zimním semestru prvního ročníku magisterského studia si student, kromě aktivní participace na společných ateliérových úkolech, formuluje vlastní záměr magisterské práce a je schopen jej kriticky reflektovat.

Prerekvizity

Studentovy schopnosti musí odpovídat úrovni úspěšného absolventa bakalářského programu v oblasti výtvarných umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Osnovy výuky

Vlastní výtvarný program, vymezování autonomie studenta, retrosystémy kontra vlastní identita.
Diskuze o zaměření diplomové práce.
1) Ilustrační téma.

Učební cíle

Samostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Základní literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (eds.). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009
BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.