Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Intermédia - letní

FaVU-M1IN-LAk. rok: 2021/2022

Studenti navazují s pomocí pedagogů kontakty s širokou sítí osobností, která konstituuje pole současného umění. Učí se o svou práci komunikovat s teoretiky, kritiky, kurátory ale i technology a kulturními managery. Seznamují se také s tím, kde hledat sociální, psychologickou, pracovní a právní pomoc.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V letním semestru prvního ročníku magisterského stupně studia student realizuje vlastní umělecký výzkum a aktivně se podílí se na společných ateliérových úkolech.

Prerekvizity

Student musí být schopen předložit ke konzultacím záměr praktické magisterské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Osnovy výuky

Vlastní výtvarný program, vymezování autonomie studenta, retrosystémy kontra vlastní identita.
Diskuze o zaměření diplomové práce.
1) Problematika abstraktní malby.

Učební cíle

Samostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (eds.). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009
VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979

Doporučená literatura

DEUTCHE, R. Umění a veřejný prostor. In: Stav věcí - Sochy v ulicích. Brno: Dům umění města Brna, 2011, s. 145–173

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.