Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Grafický design 2 - zimní

FaVU-M1PK-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti se účastní ateliérové výuky se studenty bakalářského stupně a aktivně se na ní podílejí. Zpracovávají semestrální (případně ročníkové) téma s ohledem na svůj dlouhodobý individuální projekt.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni individuálních výstupů, které snesou konfrontaci na současné oborové scéně.

Prerekvizity

Schopnost definovat a obhájit magisterský projekt (interně nebo při přijímací zkoušce). Komunikativní přístup jako předpoklad pro spolupráci v ateliéru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace a odevzdání všech semestrálních projektů. Ateliérová zkouška hodnotí zadaný úkol a práci a aktivitu během celého semestru.

Osnovy výuky

A. Student/ka spolu s vedoucím ateliéru definují plán magisterského studia.
B. Účast v ateliérové výuce:

1. Vedoucí určuje semestrální (případně ročníkové) téma.
2. Zadané úkoly reflektují semestrální (případně ročníkové) téma.
3. Přednáška/workshop externího lektora na semestrální (případně ročníkové) téma.
4. Kolektivní příprava ateliérové prezentace na Den otevřených dveří FAVU.
5. Prezentace vybrané semestrální práce před komisí, hodnocení.
6. Výstava vybraných semestrálních prací v rámci celoškolní akce Enter FAVU.

Učební cíle

Studenti mají schopnost kriticky se vymezovat k oborovým tématům a samostatně realizovat vlastní projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná (maximálně 2 absence za semestr).

Základní literatura

Uncorporate Identity by Daniel van der Velden (Editor) , Vinca Kruk (Editor) Publisher: Lars Muller; 1 edition (January 1, 2010) http://www.amazon.com/Uncorporate-Identity-Daniel-van-Velden/dp/3037781696/ref=pd_bxgy_b_img_y (EN)
The Visual Event: An Education in Appearances Oliver Klimpel Spector Books, 2014 (EN)
Ladislav Sutnar v textech (Mental Vitamins) Iva Knobloch (ed.) Publikaci vydalo UPM a nakladatelství KANT 2011. https://www.kosmas.cz/knihy/159348/ladislav-sutnar-v-textech/ (CS)
Karel Martens: printed matter/drukwerk by Robin Kinross (Author, Editor) http://www.amazon.com/Karel-Martens-printed-drukwerk-Edition/dp/090725920 (EN)
Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací Richard Jaroš, Pavla Pauknerová (eds.) Nakladatelství UMPRUM 2017 https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi/odborna-literatura-monografie/nejen-kruhy-5793 (CS)
The Visual Event: An Education in Appearances Oliver Klimpel Spector Books, 2014 The Visual Event: An Education in Appearances Oliver Klimpel Spector Books, 2014 (CS)
Typografický manuál (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.