Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Grafický design 2 - letní

FaVU-M1PK-LAk. rok: 2021/2022

Studenti dostávají možnost ověřit si své schopnosti a dovednosti v domácím / zahraničním kontextu vzdělávacích institucí nebo profesionálních studií. V případě účasti v ateliérové výuce jsou lídry týmových projektů, které aktivně iniciují.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Aktivní student schopný iniciace zadání a vedení ateliérového týmu.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného prvního semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace a odevzdání všech semestrálních projektů. Ateliérová zkouška hodnotí zadaný úkol a práci a aktivitu během celého semestru.

Osnovy výuky

Stáž na domácí nebo zahraniční univerzitě / pracovní stáž v domácím nebo zahraničním studiu nebo účast v ateliérové výuce + samostatná navazující práce na vlastním magisterském projektu.

1. Vedoucí určuje semestrální téma pokud plynule nepřechází téma ročníkové.
2. Zadané úkoly reflektují semestrální (případně ročníkové) téma.
3. Přednáška/workshop externího lektora na semestrální (případně ročníkové) téma.
4. Vedoucí, asistent/ka a doktorand/ka prezentují studentům své praktické zkušenosti z oboru.
5. Prezentace vybrané semestrální práce před komisí, hodnocení.
6. Výstava vybraných semestrálních prací v rámci celoškolní akce Enter FAVU.

Učební cíle

Studenti absolvují stáž na domácí nebo zahraniční univerzitě, účastní se oborové pracovní stáže v domácím nebo zahraničním studiu nebo se účastní a participují na ateliérové výuce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná (maximálně 2 absence za semestr).

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

The Politics of Design. A (Not So) Global Manual for Visual Communication Ruben Pater Bis Publishers, 2016 http://www.bispublishers.com/the-politics-of-design.html%E2%80%8B (EN)
Bulletins of Serving Library I-VIII Dexter Sinister B.S.L / Ludlow 38, 2008–16 (EN)
Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Cyril Říha (eds.) Nakladatelství UMPRUM 2015 (CS)
Black Transparency, The Right to Know in the Age of Mass Surveillance Metahaven Sternberg Press, 2015 (EN)
Apocalypse Me Jan Zálešák Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2016 (CS)
The Politics of Design. A (Not So) Global Manual for Visual Communication Ruben Pater Bis Publishers, 2016 http://www.bispublishers.com/the-politics-of-design.html%E2%80%8B The Politics of Design. A (Not So) Global Manual for Visual Communication Ruben Pater Bis Publishers, 2016 http://www.bispublishers.com/the-politics-of-design.html%E2%80%8B (CS)
Typografický manuál (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.