Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Environment - zimní

FaVU-M1EN-ZAk. rok: 2021/2022

Předmět se soustředí na individuální dlouhodobé projekty studentů a na realizaci uměleckého výzkumu, které vyústí v magisterské diplomové práci. Pomáhá jim volit a užívat adekvátní prostředky vyjádření. Kritická diskuze o studenty vymezených tématech povede k uplatnění vhodného teoretického rámce práce a k prostředkování souvisejících projevů v současném umění v Čechách a v zahraničí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V zimním semestru prvního ročníku magisterského stupně studenti realizují individuálně zvolený umělecký výzkum. Jsou schopni svobodně volit a užívat media vlastní práce. Mají povědomí o teoriích v souvislosti se svou tvorbou. Konfrontují se s příbuznými uměleckými projevy.

Prerekvizity

Studenti mají za sebou několik výrazných autorských projektů, své zkušenosti si ověřili v rámci samostatných i kolektivních výstav. V kritické debatě umí obhájit svá stanoviska. Umí svou práci zhodnotit v širších souvislostech. Zároveň kriticky nahlíží současné dění v umění, kultuře a také ve společnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Studio work, presentations, lectures, tutorials, debates, excursions, study of literature

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu je nutné odevzdat ateliérové práce, podílet se na společné výstavě, editovat portfolio vlastní tvorby. 80% účast na výuce je samozřejmou nutností pro absolvování.

Osnovy výuky

1. Umělecký výzkum
2. Semestrální práce – zkouška
Ateliérovou práci průběžně doplňují konzultace v rámci ateliéru i s externisty, přednášky, návštěvy výstav, exkurze do institucí v souvislosti s řešenými problémy.
Nedílnou součástí je i studium literatury a textů souvisejících s individuálními autorskými projekty.

Učební cíle

Vymezení dlouhodobějšího uměleckého záměru; realizace uměleckého výzkumu; uvědomělá volba a užívání medií; diskuze o otázkách souvisejících s vlastním programem; orientace v kulturním dění současnosti ve vztahu k historii a k mimouměleckým oblastem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání ateliérových prací, účast na výuce, komunikace o přehledu v kulturním dění.

Základní literatura

BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979.
FARVER, J. (ed) Global Conceptualism. NYC: Queens Museum of Art, 1999.
[GUST] The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis. Rotterdam: 010 Publishers, 1999.
HAVRÁNEK, V. (ed), Akce slovo pohyb prostor (kat. výst.). Praha: Galerie hlavního města Prahy 1999.
LIPPARD, L. Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. Berkeley: University of California Press, 1997.
MARCUS, G. Stopy rtěnky, //tajná historie dvacátého století//. Votobia, 1998.
MITCHEL W. Space, Place, and the Infobahn, City of Bits. Cambridge: The MIT Press, 1999.
MORGANOVÁ, P. Akční umění. Olomouc: Votobia, 1999.
VIDLER, A. The Architectural Uncanny, Essays in the Modern Unhomely, The MIT Press, 1992.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.