Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Malířství 1 - letní

FaVU-B4M1-LAk. rok: 2021/2022

Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti realizují bakalářskou práci, jsou schopni práci slovně obhájit a nainstalovat v kontextu absolventské výstavy.

Prerekvizity

Schopnost najít a realizovat pro bakalářskou zkoušku vhodné téma.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových i individuálních konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Státní bakalářská zkouška.

Osnovy výuky

Podstatnou součástí práce by měla být každodenní, zejména kresebná reflexe nejrůznějších vizuálních i mentálních podnětů - "každodennost" potkávání se s věcmi, situacemi, ale i společenskými tenzemi - kresba jako záznam i odhalení esence nějakého fenoménu (nebo výtvarného principu - kompozice...).

Učební cíle

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.
Rozvíjení individuálních schopností, používání jazyka malby a kresby, průzkum dalších technik a postupů a jejich případná tematizace - specifikace a realizace indiv. záměrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Tony Godfrey:Painting today, Phaidon 2009
Hans Werner Holzworth:Art Now, vol. III., Taschen 2008
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Doporučená literatura

Miroslav Vojěchovský, Jaroslav Vostrý:Obraz a příběh, Kant 2009
Vilím Flusser:Do universa technických obrazů,Praha 2001
Hal Foster:The Return of the Real,MIT Press 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.