Detail předmětu

Oborový ateliér III - Malířství 1 - letní

FaVU-B3M1-LAk. rok: 2021/2022

Studenti se pod vedením pedagoga učí propojovat získané zkušenosti a znalosti, spolupracují při vymezování úkolů a zkoumají možnosti variant řešení.
Do své práce začleňují poznatky z teoretických předmětů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti propojují studium teoretických základů a praxe v ateliérové práci, jsou schopni malířské artikulace.
Jsou připraveni formulovat témata pro zamýšlenou bakalářskou práci.

Prerekvizity

Osvojení teorie a praxe oboru. Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného pátého semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových i individuálních konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Jednou z hlavních orientací je reflexe tradičních malířských témat v jejich obsahovém kontextu. A to obecně jak témata figurativní, tak nefigurativní.

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru.
Rozvíjení individuálních schopností, používání jazyka malby a kresby, průzkum dalších technik a postupů a jejich případná tematizace - specifikace a realizace indiv. záměrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Uta Grosenick(ed.):Art Now, Taschen 2002
Minimal&Earth&Concept Art,I. a II.(ed. Karel Srp),Jazzpetit 1982
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Doporučená literatura

Gilles Lipovetsky:Éra prázdnoty, Prostor 1998
Vasilij Kandinskij: O duchovnosti v umění, Triáda 1998

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.