Detail předmětu

Oborový ateliér II - Malířství 1 - letní

FaVU-B2M1-LAk. rok: 2021/2022

Studenti pracují na vlastních projektech. Rozvíjejí zkušenosti z praktických předmětů a propojují je se znalostmi z teorií technologie. Podle potřeby dostávají studijní úkoly, které realizují s přihlédnutím k individuálním dispozicím.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti na základě formulovaných vlastních témat dovedou aplikovat individuální přístup k technologiím studovaného oboru.
Zvládají kresbu a malbu podle modelu, orientují se ve spektru malířských disciplín. Jsou schopni autodidaktiky.

Prerekvizity

Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí studovaného oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky ke zkoušce: splnění úkolů, ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Studijní kresba a malba, reflexe vlastností předmětné skutečnosti (stavba, barevné vztahy, prostorové vztahy...), figura, zátiší...

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru.
Rozvíjení schopnosti kresby a malby podle skutečnosti, vyjadřování reálných vztahů prostřednictvím individuálních dispozic a záměrů
Rozvíjení schopností zvládání kresebných a malířských prostředků.
Orientace v možnostech řešení tradičních (studijních) témat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

E.H.Gombrich:Umění a iluze, Odeon Praha 1985
Don Thompson:Jak prodat vycpaného žraloka za 12 mil. dolarů. Kniha Zlín 2010
Thelma Golden, Lynn M.Herbert, Robert Storr, Katy Siegel, art:21, Harry N.Abrams, inc., New York 2001
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Doporučená literatura

Jindřich Chalupecký:Na hranicích umění, Prostor/Arkýř 1990

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.