Detail předmětu

Knižní vazba 2

FaVU-KV2Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na ruční a průmyslovou knižní vazbu. Studenti se postupně, teoreticky i prakticky, seznámí s obory knihařství a polygrafie s přesahem do grafického designu. Naučí se používat vybavení knihařské dílny, pracovat s knihařskými stroji, nástroji a seznámí se s knihařskými materiály. Studenti získají nové poznatky o možnostech vzájemné kombinace knižních vazeb, materiálů a dalších úprav. Díky získaným znalostem s oboru knihařství, se studenti naučí propojit grafický design s knižní vazbou. Součástí výuky je základní práce s Adobe InDesign, kde se student seznámí s předtiskovou přípravou a exportem dokumentu. Díky základním znalostem z oblasti polygrafie bude student schopen zadávat výrobu tiskových materiálů a dohlížet na proces jeho vzniku od návrhu po výsledný produkt. Dokáže také zhodnotit výrobní možnosti a rozhodnout o nejvhodnějším a nejefektivnějším technologickém postupu výroby tiskovin.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výuka probíhá současně praktickou formou i teoretickou formou. Studenti se seznámí se základní konstrukcí knihy a zvládne popsat její součásti. Naučí se ručně vázat knižní vazby V5, V6, V7, V8. Studenti se seznámí s předtiskovou přípravou a exportem dokumentu v Adobe InDesign. Seznámí se současnými tiskovými technikami ručního a průmyslového tisku. Studenti si po praktické zvládnutí knižní vazby V1–V8, zvolí dílčí téma na vlastní projet, které zpracují naučenou knižní vazbou a projekt zrealizují formou knihy.

Prerekvizity

Zvládnutí základů knižní vazby, terminologie oboru. Znalost charakteristiky papíru. Schopnost adjustace knižního bloku V1, V2, V3, V4.

Literatura

Jaroslav DOLEŽAL, Vazby knih. Praha: SNTL, 1987. (CS)
Kristina NICKEL, Ready to print: habdbook for media designers. Berlin: Gestalten, 2011. (CS)
Pavel KOČIČKA – Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá současně praktickou formou i teoretickou formou.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na seminářích a praktického výstupu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Jednotlivé body v osnově se prolínají a nebudou probírány přesně v uvedeném pořadí; budou se do jisté míry navzájem prolínat.
1. Základní konstrukce knihy a její části.
2. Tiskařské materiály.
3. Typy průmyslových vazeb.
4. Polotuhá vazba (V5)
5. Leporelo (V6)
6. Zavěšované tuhé vazby s pevnými deskami (V7 a V8).
7. Současné tiskové techniky: flexotisk, hlubotisk, ofset, sítotisk, digitální tisk, ostatní reprodukční techniky. (+ jejich reálné ukázky)
8. Práce se zlatícím strojem.
9. Základní vyřazování stránek a export dokumentu v Adobe InDesign.
10. Exkurze: tiskárny

Cíl

Zvládnutí základů knižní vazby, terminologie oboru. Student by měl zvládnout adjustace knižního bloku V5, V6, V7, V8.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná (tolerovaná absence 20%).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor