Detail předmětu

Informační výchova – informační gramotnost

FaVU-1IVIG-LAk. rok: 2021/2022

Kurz pro studenty prvního ročníku Fakulty výtvarných umění, poskytující základní informace pro rozvoj jejich informační gramotnosti. Výuka je zaměřena především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými. Účelem je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v prostředí knihoven VUT
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Prerekvizity

Není třeba mít speciální ani odborné znalosti, stačí pouze uživatelská znalost práce s počítačem.


Literatura

Texty ze studijních opor předmětu (dostupné v Moodle). (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je absolvování všech úkolů v jednotlivých kapitolách.
Celkem je možno získat 100 bodů. K tomu, aby byl udělen zápočet, studenti potřebují z celého kurzu získat minimálně alespoň 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v prostředí knihoven VUT
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Cíl

Tento kurz je zaměřen především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na konkrétní fakultu. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning