Detail předmětu

Digitální kultura

FaVU-3DIKUAk. rok: 2021/2022

Digitální a síťová média budou nahlížena primárně jako programovaná (a programující) média, jejichž kulturní kontext nelze redukovat na příbuzenské vztahy s jinými moderními médii (tisk, fotografie, film).

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti z oblasti „software studies“, metodiky nových medií a digitálních uměleckých děl.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Heslo: Software studies: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_studies
Heslo: Software studies: http://monoskop.org/Software_studies
Inke ARNS, Read_me, run_me, execute_me. Code as Executable Text: Software Art and its Focus on Program Code as Performative Text. in: Rudolf Frieling / Dieter Daniels (Hg.), Medien Kunst Netz 2: Thematische Schwerpunkte, Springer Wien/New York 2005, ISBN: 3211238719, S. 177-193 (dt.), S. 197-207 (engl.). Dostupné on-line: http://www.mediaartnet.org/themes/generative-tools/read_me/scroll/
Ian BOGOST – Nick MONTFORT, Platform Studies. Dostupné on-line: http://platformstudies.com/
Florian CRAMER, Words Made Flash. Code, Culture, Imagination. Dostupné on-line: http://www.netzliteratur.net/cramer/wordsmadefleshpdf.pdf
Florian CRAMER – Ulrike GABRIEL, Software Art. 2001. Dostupné on-line: http://www.netzliteratur.net/cramer/software_art_-_transmediale.html
Florian CRAMER, Concepts, Notations, Software, Art. 2002. Dostupné on-line: http://www.netzliteratur.net/cramer/concepts_notations_software_art.html
Tomáš DVOŘÁK (ed.), Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: VVP AVU, 2011.
Matthew FULLER (ed.), Software Studies \ a Lexicon. MIT Press: Cambridge – London, 2008.
Jana HORÁKOVÁ, K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru. In Hana Klímová – Dana Kuželová – Jiří Šíma – Jiří Wiedermann – Stanislav Žák. Hovory s informatiky. 1. vyd. Praha: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., 2011, s. 117–135.
Friedrich KITTLER, There is No Software. 1995. Dostupné on-line: http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=74
Lev MANOVICH, There is Only Software. 2008. Dostupné on-line: http://manovich.net/index.php/projects/there-is-only-software
Lev MANOVICH, Cultural Analytics. 2007. Dostupné on-line: http://www.manovich.net/cultural_analytics.pdf
Mark C. MARINO, Critical Code Studies. 2006. Dostupné on-line: http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/codology
Graeme PHILIPSON, A Short History of Software. 2004. Dostupné on-line: http://www.thecorememory.com/SHOS.pdf
Domenico QARANTA, Media, New Media, Postmedia. Postmedia Books 2010.
Noah WARDRIP-FRUIN, Expressive Processing. Digital Fiction, Computer Games, and Software Studies. Cambridge – London: MIT Press, 2009.
Jana HORÁKOVÁ, Softwarová studia. K proměnám studií nových médií. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
Jana HORÁKOVÁ, New Media Art Power: The Hackability Memorandum. Kritika & kontext, časopis kritického myslenia/Journal of Critical Thinking, Bratislava: Občianske združenie K&K Association, XVI., 44, 2012, s. 86–93.
Jana HORÁKOVÁ, Konec dějin nových digitálních médií: Softwarová studia. In Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 156–179, 24 s. Umění a nová média. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011.
Jana HORÁKOVÁ, Úvod do softwarových studií, 2014. On-line: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps14/software/web/index.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Doktorská zkouška na zákadě ověření získaných znalostí, test

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Softwarová studia. Kritická studia kódu. Studia platforem
2) Studia zlých médií: Úvod do problematiky
3) Genealogie (obratu k) softwaru
4) Digitální umělecké dílo – definice
5) Metodologie nových médií – taktiky svobody
6) Hacking jako umělecká taktika, softwarové umění (vs. počítačové umění) a net art

Cíl

Studenti se seznámí se souborem základních textů, kulturních a uměleckých praxí, které spojuje přístup k digitálním médiím založený na přesunu důrazu z plochy obrazovky počítače na procesy odehrávající v pozadí, tzv. obrat softwaru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou povinné. Nahrazení zameškané výuky se řeší individuální domluvou s pedagogem (doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.). Termíny: čtvrtky (23/9 2021 až 16/12 2021) 16.00–17.40, učebna K23, FF MUNI, Veveří 28, Brno, koordinuje doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK3 , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor