Detail předmětu

Československá vizuální kultura 1945–1970

FaVU-CVKAk. rok: 2021/2022

Kurz zaměřený na studium vizuálních obrazů, které se objevovaly v československém tisku, ve filmu a v televizním vysílání. Jednotlivé tematické okruhy se zabývají nejen užitou grafikou a fotografií, ale také průmyslovými výrobky nebo plošnými a plastickými realizacemi ve veřejném prostoru. V rámci přednášek jsou analyzovány záznamy živých obrazů z prvomájových manifestací, z průvodů a spartakiád nebo experimentální „živé reklamy“ z výloh obchodů. Artefakty jsou interpretovány ve vztahu k institucím, které je produkovaly, ke změnám v kulturní politice a v souvislosti s formováním a rozvojem české konzumní společnosti.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o transformaci poválečné československé kultury podle sovětského vzoru. Porozumí příčinám postupné eroze socialistického realismu a návratům k moderní estetice v užitém umění konce padesátých a šedesátých let. Budou znát ekonomické, technologické a organizační podmínky činnosti čs. designérů. Dokážou rozpoznat důležité realizace československého průmyslu, architektury i knižní, filmové a televizní grafiky.

Prerekvizity

Znalost československé vizuální kultury v letech 1918 - 1945.

Literatura

Adamovič, Ivan ‒ Pospiszyl, Tomáš. Planeta Eden. Svět zítřka v socialistickém Československu. Praha: Arbor vitae, 2010 (CS)
Česálková, Lucie. Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let. Praha: NFA, 2014. (CS)
Dušková, Dagmar ‒ Morganová, Pavlína ‒ Ševčík, Jiří. České umění 1938 - 1989. Programy / kritické texty / dokumenty. Praha: Academia, 2001. (CS)
Franc, Martin ‒ Knapík, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957‒1967. Praha: Academia, 2013. (CS)
Franc, Martin ‒ Knapík, Jiří. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948‒1967. Praha: Academia, 2011. (CS)
Groys, Boris. Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu. Praha, Akademie výtvarných umění, 2011. (CS)
Holešovský, František. Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1989. (CS)
Skopal, Pavel (ed.). Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia, 2012. (CS)
Horáková, Ljuba. Haďák aneb Osud karikaturisty v Čechách. Praha: Mladá fronta, 1993. (CS)
Kaplan, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání, 1953-1956. Brno: Barrister & Principal, 2005. (CS)
Kaplan, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy, 1956-1968. Brno: Barrister & Principal, 2008. (CS)
Kramerová, Daniela ‒ Skálová, Vanda (eds.) Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Praha: Arbor vitae, 2008. (CS)
Kramerová, Daniela (ed.) Retromuseum. Životní styl a design v ČSSR. Cheb: Galerie výtvarného umění, 2016. (CS)
Kybal, Antonín. Kapitoly o textilním umění. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958. (CS)
Kybal, Antonín. O textilním výtvarném projevu. Praha, SPN, 1973. (CS)
Pernes, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945‒1990. Brno: Barrister & Principal, 2003. (CS)
Šmidrkal, Václav. Armáda a stříbrné plátno. Československý armádní film 1951‒1999. Praha: Naše vojsko, 2009. (CS)
Rajlich, Jan. Brno ‒ černá bílá. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2015 (CS)
Ulver, Stanislav (ed.) Animace a doba. Praha: SPOFT/NFA, 2001. (CS)
Zarecor, Kimberly. Utváření socialistické modernity. Bydlení v Československu v letech 1945-1960. Praha: Academia, 2015. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaná seminární práce v minimálním rozsahu 3 normostrany.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Užitá grafika a ilustrace
Vývoj knižní a časopisecké grafiky, typografie a ilustrace v souvislosti s proměnami ediční praxe v poválečném Československu.

2. Od politické satiry k čistému humoru
Moderní karikaturní zkratka a požadavky sovětské estetiky. Humoristické časopisy. Sdružení Polylegran, reakce na podněty americké a západoevropské „kreslené poezie“.

3. Vše pro dítě
Ilustrované dětské knihy, leporela a časopisy. Politická výchova prostřednictvím Státního nakladatelství dětské knihy. Výroba a distribuce diafilmů.

4. Socialistický realismus v architektuře
Mechanismy kulturního transferu mezi Sovětským svazem a poválečným Československem. Plošná a plastická výzdoba exteriérů.

5. Reklama nebo propagace?
Užitá grafika a fotografie v názorné agitaci, propagaci a hospodářské reklamě. Propagační výtvarníci ve svobodném povolání. Zaměstnanci Reklamního podniku státního obchodu.

6. Bruselské představení
Expo 58. Prezentace ideálu socialistického vědy, průmyslu, kultury a životního stylu.
Ohlasy předválečné moderny. Mezinárodní organický styl.

7. Bruselský styl
Grafický a průmyslový design v socialistickém hospodářství. Formování předmětů denní potřeby. Textilní tvorba, návrháři a dezinatéři. Hry a hračky. Využití plastických hmot.

8. Užitý film
Filmová a televizní grafika padesátých a šedesátých let. Částečná animace. Reklamní znělky.

9. Filmový plakát
Propagace čs. filmového průmyslu. Produkce propagačního oddělení Ústřední půjčovny filmů.

10. Krátký film
Role krátkometrážní tvorby ve státem řízené kinematografii. Popularizace vědy a techniky. Angažované poznání. Školní film.

11. Plastické obrazy
Vývoj českého stereoskopického filmu a budování specializovaného kina v padesátých letech. Stereovize, barevně a plasticky stereosystémem Meopta.

12. Filmoví výtvarníci
Výrobní praxe kresleného a loutkového filmu.

13. Světelná reklama
Centralizovaná výroba a distribuce neonů a dalších světelných obrazů. Animované neony v československých městech.

Cíl

Cílem přednáškového cyklu je představit studentům méně známé aktivity výrazných osobností českého výtvarného umění, ale také práci řadových grafiků a návrhářů, kteří se ve sledovaném období podíleli na vizuálním stylu československé propagace, hospodářské reklamy a na formování celé řady průmyslových výrobků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor