Detail předmětu

Základy scénického pohybu - zimní

FaVU-ZSP-ZAk. rok: 2019/2020

Předmět si klade za cíl seznámit studenty oborů, které se nějakým způsobem dotýkají dramatických umění, se základními principy pohybu - "pohybovou gramatikou". Umožní jim rozšířit vlastní pohybovou zásobu, seznámí je s pravidly tvorby pohybu, kladení pohybových tvarů do prostoru, vlastní prací s prostorem ve vztahu k pohybu. Seznámí je s principy tvorby pohybu ve smyslu jeho počátku, centra, průběhu i výsledného tvaru, a to jak v souvislosti s tělem samotným, tak i ve vztahu těla k okolnímu prostředí, ve kterém se pohybuje, respektive ve vztahu k partnerovi. Dalším tématem by měly být zážitky rytmické a dynamické, ale i zákonitosti tvorby rytmů a práce s nimi ověřené prakticky na vlastním těle. Součásti těchto "kurzů" bude i teoretický úvod do historie tance a seznámení se základními pojmy klasického, historického i moderního tance a také jejich praktická výuka.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje DiFa JAMU.

Prerekvizity

Schopnost orientovat se v problematice jevištního pohybu, zdravotní stav nezabraňující pohybu, zájem o problematiku

Doporučená nebo povinná literatura

Kroschlová, J: Výrazový tanec
Petišková, L., Vangeli, N.: Čítanka světové choreografie
Barba, E., Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výkladem formou přednášky doplněna praktická cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Teoretická zkouška a praktická ukázka vlastní pohybové etudy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- smysl a význam pohybové průpravy a znalosti principů pohybu lidského těla v uměleckých profesích
- metrum, metrická stránka pohybového projevu, cítění tempa
- rytmus, rytmus v užším slova smyslu, notové délky, tvoření rytmických motivů
- dynamika pohybu, dynamické stupně
- rytmické řetězce, polyritmie
- rytmické rozhovory, komunikace pomocí rytmu
- rytmicko-dynamické vlastnosti pohybových tvarů
- směry pohybu
- tvary pohybu
- prostorové dráhy
- vizualizovaný rytmus, rytmická variace, prostorová variace
- základy pohybové gramatiky, energetická pole jejich zcitlivování, důležitost cítění pohybu z nich vycházejícího
- technika pohybu jednotlivých periferií těla

Cíl

Předmět si klade za cíl seznámit studenty oborů, které se nějakým způsobem dotýkají dramatických umění, se základními principy pohybu - "pohybovou gramatikou". Umožní jim rozšířit vlastní pohybovou zásobu, seznámí je s pravidly tvorby pohybu, kladení pohybových tvarů do prostoru, vlastní prací s prostorem ve vztahu k pohybu. Seznámit posluchače s principy tvorby pohybu ve smyslu jeho počátku, centra, průběhu i výsledného tvaru, a to jak v souvislosti s tělem samotným, tak i ve vztahu těla k okolnímu prostředí, ve kterém se pohybuje, respektive ve vztahu k partnerovi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje DiFa JAMU.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning