Aktuální informace a opatření týkající se koronaviru

Byla zrušena povinnost studujících každodenně vyplňovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Byla zrušena povinnost nosit respirátor.

cokdoopatření
vstup do areáluvšichnirespirátor, min. třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
zákaz vstupu s příznaky onemocnění dýchacích cest, nebo byla-li nařízena karanténa nebo izolace
studujícípouze přes vrátnici budovy U2 (hlásit se i při příchodu ze dvora)
společné prostoryvšichniodstup 1,5 metru
respirátor, min. třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
desinfekce rukou před vstupem do učeben/kanceláří
výukové prostoryvšichnirespirátor (pokud nejde o očkovaného přednášejícího a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu)
kancelářezaměstnancirespirátor (pokud kancelář sdílí s jinou osobou)
areálvšichniodstup 1,5 metru
oznamovací povinnost o nařízené karanténězaměstnancihlásí tajemnici fakulty
studujícíhlásí studijnímu oddělení/StudIS (elektronické omluvenky), viz Směrnici rektora
oznamovací povinnost po návratu z dovolenévšichnipříjezd studentů a zaměstnanců se řídí platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví
studiumtyp výukyzpůsob výuky
studujícíateliéryprezenčně nebo hybridně (dle rozhodnutí pedagoga s ohledem na typ výuky a okolnosti)
přednášky
konzultace
zkoušky
exkurze
provoz děkanátukdoopatření
děkanátvšichniběžný provoz
knihovnavšichni
dílnyvšichni

Aktuality

Od 14. 3. 2022 je zrušena povinnost ochrany dýchacích cest v budovách vysokých škol.

Vyšlo nové Rozhodnutí rektora 6/2022 (od 19. 2. 2022)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Vyšlo nové Rozhodnutí rektora 4/2022 (od 14. 2. 2022)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Vyšlo nové Rozhodnutí rektora 1/2022 (od 10. 1. 2022)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Vyšlo nové Rozhodnutí rektora 20/2021 (od 22. 11. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Aktualizace Rozhodnutí rektora 16/2021 (od 25. 10. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Aktualizace Rozhodnutí rektora 16/2021 (od 14. 9. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Změny v testování studujících a zaměstnanců (od 9. 7. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Rozhodnutí rektora 15/2021 (od 2. 7. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Rektor VUT vydal nové Rozhodnutí 13/2021 (od 10. 6. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Opatření vedení VUT v důsledku pandemie (aktualizace k 31. 5. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Aktualizované Rozhodnutí rektora vč. průvodců pro studující (od 10. 5. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d212769

Umělecká a praktická výuka povolena pro všechny ročníky (od 10. 5. 2021)

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d212270.

Účast na praktické výuce studentů posledních ročníků (od 26. 4. 2021)

Od 26. dubna 2021 je umožněna účast studentů na zkouškách v počtu do 10 osob, účast na praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků, účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba). Více zde.

Dodatek k rozhodnutí rektora VUT (od 14. 4. 2021)

Rektor VUT vydal dne 14. 4. 2021 Dodatek č. 2 k Rozhodnutí č. 7/2021.

Rektor VUT rozhodl o povinném testování zaměstnanců (od 9. 3. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus/uplne-zneni-rozhodnuti-rektora-c-8-2021-po-zapracovani-dodatku-p203537.

Aktualizace Rozhodnutí rektora (od 25. 2. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Informace týkající se ubytování na kolejích (od 16. 2. 2021)

Viz https://www.vutbr.cz/vut/f19528/d20906.

Vláda zpřísnila podmínky pro příjezd ze zahraničí (od 5. 2. 2021)

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d208379.

Shrnutí platných opatření na FaVU VUT

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d202182.
Aktuální Rozhodnutí děkana č. 14/2020 zde (vč. Dodatku ze dne 5. 2. 2021).
Dotazník pro student(k)y k technickému zázemí zde.

Od 11. 1. 2021 jsou povoleny individuální konzultace

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d207319.

FAQ k příjezdu studentů ze zahraničí ze dne 30. 12. 2020

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus/faq-k-prijezdu-studentu-ze-zahranici-p199911.

Aktuální rozhodnutí a doporučení rektora VUT

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Úprava fungování vysokých škol ze dne 20. 11. 2020

Úprava fungování vysokých škol od středy 25. listopadu 2020 zde.
Systém PES, viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d205690.

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d204059.

Od 12. 10. 2020 veškerá výuka pouze distančně

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d204059.

Rozhodnutí rektora VUT 8/2020

Viz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d203151.

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice platné od 23. 9. 2020

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d202877.

Rozhodnutí rektora k organizaci výuky na VUT v zimním semestru 2020/2021

Viz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d202582.

Sdělení rektora VUT studentům a zaměstnancům ze dne 14. 9. 2020

Dopis rektora studentům: https://www.vutbr.cz/vut/f19528/d202158.
Dopis rektora zaměstnancům: https://www.vutbr.cz/vut/f19528/d202160.
Viz také Rozhodnutí rektora č. 6/2020.

Roušky jsou povinné uvnitř budov od 10. 9. 2020

Viz https://www.vutbr.cz/vut/f19528/d202025

Rozhodnutí rektora VUT od 1. 9. 2020

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d201663.

Aktualizace k opatřením od 10. 6., resp. 23. 6. 2020

Viz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d200488.

Informace platné od 11. 5. 2020

Pravidla vstupu pro studenty FaVU (od 11. května 2020). 
Harmonogram akademického roku (aktualizovaný konec akad. r. 2019/2020).
Rozhodnutí děkana Aktualizace provozu fakulty v době platnosti mimořádných opatření.

Aktuální pravidla MŠMT od 27. 4. 2020

Účastníci (studenti i akademici) musí dodržet následující opatření: Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek: bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici), osoby nesmí podléhat karanténě, studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti. Organizační opatření: na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob, zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí, po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu, učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách, studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek, počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

Informace k pravidlům pro vstup na území ČR

Aktuální shrnutí o výjimkách ze zákazu volného pohybu osob z území ČR a pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních zde.

Pravidla pro vstup studentů závěrečných ročníků od 20. 4. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství, které představilo MŠMT, je od pondělí 20. dubna 2020 možný v omezeném režimu návrat studentů do škol. Jsou umožněny individuální aktivity vysokoškolských studentů pro dokončení bakalářského, magisterského a doktorského studia. Podrobnější informace vizte zde.

Předpokládaný harmonogram konce semestru

Aktuální verzi harmonogramu konce akademického roku 2019/2020 vizte zde.

Sdělení studentům VUT ze dne 16. 4. 2020

Informace pro student(k)y VUT ze dne 16. dubna 2020 najdete zde.

Sdělení rektora zahraničním studentům ze dne 1. 4. 2020

Informace od rektora univerzity pro studenty ze zahraničí zde.

Sdělení rektora ze dne 24. 3. 2020

Kontaktní výuka na VUT zůstane zrušena nejméně do 17. dubna 2020. To platí na všech fakultách a vysokoškolských ústavech VUT, a také pro individuální výuku v laboratořích či ateliérech. Více informací k výuce, zápočtům, zkouškovému období, závěrečným pracím a zkouškám, poplatkům či kolejím najdete zde.

Nařízení Vlády ČR ze dne 19. 3. 2020

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Zpráva ze dne 17. 3. 2020

Důležité informace k ubytování na kolejích VUT zde.

Zpráva ze dne 14. 3. 2020

VUT doporučuje studentům a zaměstnancům, kteří se nacházejí v zahraničí, aby se vrátili ze svých zahraničních pobytů zpět do ČR. V případě Erasmus+ mobilit je Dům zahraniční spolupráce (DZS) připraven řešit situaci s refundováním nákladů vzniklých s návratem do ČR. Instrukce od DZS, jak prakticky postupovat, obdrží vysoké školy co nejdříve. Doporučujeme, aby si studenti a zaměstnanci uschovali doklady spojené s náklady na cestu zpět či jiné mimořádné související náklady vztažené k mobilitě. Toto doporučení se netýká jen mobilit v rámci programu Erasmus+, ale všech výjezdů do zahraničí. Nové zahraniční výjezdy studentů, akademických i neakademických pracovníků a dalších zaměstnanců ve vzdělávání, financované z programů administrovaných DZS, se již nebudou zahajovat. Studenti a akademici, kteří se vrací z rizikových oblastí, mají povinnost dodržet karanténu. Seznam rizikových oblastí je k dispozici zde. Doporučujeme všem studentům i zaměstnancům sledovat webové stránky MZV ČR, MZ ČR a hlavní web VUT ke koronaviru.

Info k MS Teams pro zajištění distanční komunikace na univerzitě a fakultě.
Webináře (virtuální třídy), které mohou elektronicky nahradit osobní účast na přednáškách.
Webináře pro vyučující: https://www.vutbr.cz/intra/navody/webinare-vut/vyucujici.
Webináře pro studenty: https://www.vutbr.cz/intra/navody/webinare-vut/studenti.
Podpora práce z domu pro zaměstnance: viz https://www.vutbr.cz/intra/f30856/d196779.
Další informace průběžně na Intranetu FaVU.

Zpráva ze dne 13. 3. 2020

Bylo vydáno Rozhodnutí rektora 1/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru. Nová fakultní legislativní opatření vycházející z tohoto rozhodnutí sledujte zde (Omezení vstupu do budov využívaných FaVU VUT; Organizace a zabezpečení výuky v době platnosti mimořádných opatření souvisejících se šířením koronaviru; Organizace a zabezpečení nezbytných administrativních a provozních činností v době platnosti opatření souvisejících se šířením koronaviru).

Od 16. března 2020 bude provoz fakulty zajištěn v režimu omezeného provozu, během kterého budou v rámci osobní přítomnosti pracovníků zajištěny pouze naléhavé a nezbytné práce administrativního a provozního charakteru. Výuka ve všech studijních programech fakulty bude zabezpečena prostřednictvím metod a prostředků distančního vzdělávání a to ve všech předmětech, kde je to možné s ohledem na plnění cílů výuky a v závislosti na způsobu výuky v těchto předmětech. V návaznosti na dobu ukončení mimořádných opatření bude modifikován platný časový harmonogram akademického roku (včetně konce výuky, konce zkouškového období i relevantních termínů pro končící ročníky) tak, aby studenti měli dostatek času na splnění všech studijních povinností. O změnách budou studenti informováni pomocí VUT zpráv. V případě bakalářských a diplomových prací budou studenti pracovat na finalizaci těch částí práce (resp. její dokumentace), které nevyžadují jejich přítomnost v ateliérech a dílnách fakulty. Konzultace s vedoucími budou probíhat dálkovým způsobem. V závislosti na délce trvání nouzového stavu budou následně (tj. přibližně v době, kdy bude zřejmá celková doba trvání mimořádných opatření) stanoveny náhradní termíny pro odevzdání (dokumentace) závěrečné práce a její obhajobu. Kontakt se zaměstnanci dílen fakulty bude probíhat výhradně elektronicky včetně předávání podkladů pro výrobu. Případné vyzvedávání zakázek bude probíhat přes vrátnici FaVU VUT. Podrobnější informace v předpisech.

Viz https://www.favu.vut.cz/studenti/studijni-oddeleni/f26017/d196837
.  

Zpráva ze dne 12. 3. 2020

Osobní přítomnost studentů v objektech fakult a ústavů VUT v souvislosti s jejich studiem je v současné době zakázána do 12. 4. 2020.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek