Nabídka programů

Výtvarná umění a umělecký
provoz bez zaměření

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Smyslem doktorského studijního oboru je umožnit vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům FaVU (a dalších uměleckých vysokých škol a fakult), ale také absolventům neuměleckých oborů zaměřujících se na problematiku provozu současného umění v jeho různých aspektech (kurátorství, galerijní provoz, kulturní management, umělecká kritika a historie současného umění). Tato vysoká míra specializace přijímaných uchazečů předpokládá, že studium je výrazně individualizované – školitelé a odborní konzultanti pomáhají studentům především zpětnou vazbou a směrováním k žádoucím problematikám, zdrojům, institucím a lidem, a přesto obsahuje základ tvořený předměty, jejichž absolvování je povinné pro všechny studenty v programu. Zatímco absolventi uměleckých oborů jsou takto vedeni k dalšímu prohloubení znalostí z oblastí teorie umění nebo současného umění, absolventi neuměleckých oborů naopak získávají hlubší vhled do problematiky uměleckého výzkumu, respektive aktuální umělecké praxe.

Umělecký výzkum

 • 11 250 Kč

  řádné měsíční stipendium po dobu 4 let

 • 17

  k tolika školitelům/školitelkám se můžete hlásit

 • 10

  počet doktorandů, které jsme loni přijali

 • 86 %

  doktorandů považuje studium za přínosné

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU

Další doktorské
programy na FaVU